U2T RMUTT : โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งว่าง
95
ตำแหน่งทั้งหมด
1,400
ตำบลทั้งหมด
156
ตำบลไม่มีผู้ปฏิบัติงาน
0
บุคคลจากตำบล
643
บัณฑิตจบใหม่
662
รวมผู้ปฏิบัติงาน
1,305
ยังไม่รายงานตัว
0
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
36
บัตรผู้ปฏิบัติงาน
679

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบสมัครรอบที่ 4 คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบสมัครรอบที่ 4 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบสมัครรอบที่ 1 คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบสมัครรอบที่ 2 คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบสมัครรอบที่ 3 คลิกที่นี่